16. A future lawyer. :)
  • Happy birthday punk! Hahahaha. Ika ngunyan ang sikat ta birthday mo baga. Mapahunod ako ngunyan. Haha. Stay pretty and sexy. Ika na! Hahaha. Missyou @chapirinium πŸŽŠπŸŽ‰πŸŽˆβœŒοΈπŸ˜πŸ˜˜

  • Good morning. 😌

  • Mama’s power hug cheered me up today! Yeeha! β€οΈπŸ’•

  • Mama πŸ‘©πŸ˜πŸ’•

  • Guess who is going home right now. ;)

  • Hahahahahahaha πŸ‘ˆπŸ˜‡

  • To all the people who told me that I can’t have wings; Sit back, relax, and watch me fly.

  • To all the people who told me that I can’t have wings; Sit back, relax, and watch me fly.

  • That moment. Hahahahahahahahaha! Mission failed! XD #hataw2014

  • πŸ‘­πŸ‘­πŸ‘« 😬😘 (at Bicol University)